Regulamin sklepu

Podstawowe dane

– Dane sprzedającego: TRI MASTERS ALEKSY OTŁOWSKI, miejsce wykonywania działalności: ul. Inflancka, nr 8, 05-077 Warszawa, NIP: 5661946188.
– Kontakt ze sprzedawcą: adres mailowy: kontakt@trimasters.pl. Adres do korespondencji: Hansa Christiana Andersena, nr 2, lok. 246, 01-911 Warszawa. Nr telefonu: 537 613 944.

1. Zamówienia

Proces składania zamówienia: na stronie https://trimasters.pl/plany-treningowe/ klikamy przycisk 'Kup teraz’ przy planie treningowym który chcemy zakupić. Wówczas wybrany produkt zostaje dodany do koszyka oraz jesteśmy kierowani do strony zamówienia https://trimasters.pl/zamowienie/ Wypełniamy formularz zamówienia z wszystkimi danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Potwierdzamy zapoznanie się z Regulaminem sklepu oraz klikamy przycisk 'Kupuję i płacę’. Po przekierowaniu na stronę płatności Przelewy24 wybieramy formę płatności i finalizujemy transakcję zgodnie z wyświetlaną instrukcją.
– Po złożeniu zamówienia i jego finalizacji klient otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia oraz informacje
dotyczące sposobu realizacji zamówienia.
– Realizacja zamówienia czyli otrzymanie dostępu do zakupionego planu następuje zwykle w ciągu 5 minut od sfinalizowania płatności. W wiadomości mailowej znajdzie się odnośnik do pobrania zakupionych plików.
– Maksymalny czas realizacji zamówienia to 24 godziny.

2. Płatności

– Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
– Po dokonaniu płatności klient otrzyma potwierdzenie wpłaty.
– Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i akcji promocyjnych
– Do sprzedaży promocyjnej przewidziana jest ograniczona ilość produktów
– Do każdego zakupu dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
– Klient może płacić przelewem lub na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni
– Płatności są obsługiwane przez serwis płatności internetowych https://www.przelewy24.pl/
– Zamówienia są realizowane po otrzymaniu płatności, wysyłka następuje w ciągu 24 godzin
– Dostawa produktów jest darmowa.

3. Dostawa

– Dostawa produktów odbywa się pocztą elektroniczną lub poprzez platformę Training Peaks
w zależności od wyboru klienta.
– Dostawa produktów jest darmowa.

4. Reklamacje i zwroty

– Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od otrzymania
produktów cyfrowych i 14 dni od otrzymania produktów fizycznych. Prawo to nie dotyczy
zakupu planów treningowych, ebooków oraz innych kursów online.
– Klient musi zwrócić produkt w nienaruszonym stanie na adres podany przez sprzedawcę.
Koszty zwrotu ponosi Klient. Zwrot pieniędzy za produkt nastąpi nie później niż 14 dni od
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
– W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt w terminie
14 dni od odstąpienia. Produkty muszą być zwrócone w nienaruszonym stanie.
– Celem reklamacji i zwrotu należy przesłać wszystkie dane dotyczące reklamacji/zwrotu na adres: kontakt@trimasters.pl

4.1 Stwierdzenie wadliwości produktu

– Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad. W przypadku wadliwego
Produktu Klient może skorzystać z rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.
– Reklamację należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty doręczenia Produktu, określając
charakter wady i żądanie.
– Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni. Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w sposób, w jaki ją
złożył.
– Celem odstąpienia od umowy należy przesłać wszystkie dane dotyczące odstąpienia od umowy na adres: kontakt@trimasters.pl
– W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie naprawiona lub Klient otrzyma
nowy Produkt. Jeśli to niemożliwe, Klient otrzyma zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny.
akceptacja Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności,
posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, umożliwiającego
korzystanie z Serwisu i Produktów,
posiadanie połączenia internetowego o odpowiedniej przepustowości,
dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.

5. Ochrona danych osobowych

– Sklep internetowy gwarantuje poufność danych osobowych klientów oraz ich ochronę
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– Dane osobowe klientów są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia oraz
sporządzenia dokumentów finansowych.
– Akceptacja Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności,
– Posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Training Peaks,
umożliwiającego korzystanie z Produktów.
– Ważne jest także, aby mieć włączoną obsługę cookies w przeglądarce, dostęp do Internetu
oraz aplikacje umożliwiające odczytywanie plików PDF
– Właściciel Sklepu wysyła newsletter z informacjami na temat oferty i nowych Produktów
tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może zrezygnować z
otrzymywania newslettera w każdym momencie. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia.
– Dane są chronione zgodnie z przepisami prawa. Zasady przetwarzania danych i plików
cookies są opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://trimasters.pl/polityka-prywatnosci/

6. Prawa autorskie

– Produkty dostępne w Serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie,
rozpowszechnianie oraz udostępnianie treści Produktów bez zgody twórcy jest zabronione i
może skutkować odpowiedzialnością prawną.
– Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w
Produktach przez Klienta.
– Materiały użyte do prezentacji produktów są własnością Sprzedawcy i nie można ich
używać w celach handlowych bez zgody.

7. Odpowiedzialność klienta

– Zaleca się przeprowadzenie odpowiednich badań przed skorzystaniem z porad zawartych
w kursie online, a korzystać mogą jedynie osoby zdrowe, po konsultacji z lekarzem.
Regularne kontrole medyczne są również zalecane.
– Podejmowanie działań i aktywności fizycznych winno być dobrowolne i świadome, z pełną
świadomością ryzyka związanego z nimi. Klient zobowiązany jest do przestrzegania reguł
bezpieczeństwa regulaminów obiektów sportowych
-Materiały nie zastępują indywidualnej opieki trenerskiej, a Klient powinien dostosować
proponowane ćwiczenia do swoich możliwości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne szkody zdrowotne lub materialne wynikające z uprawiania aktywności
fizycznej promowanej w kursie. Nie nadzoruje, nie weryfikuje ani nie kontroluje sposobu
uprawiania tych aktywności przez Klienta.

8. Postanowienia końcowe

– Oświadcza się, że żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta i
osób wymienionych w ustawie o prawach konsumenta na podstawie przepisów
obowiązującego prawa polskiego.
– W przypadku istnienia takiego postanowienia, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawach konsumenta.
– Rozstrzyganie sporów między Sprzedawcą a Klientem odbywa się zgodnie z przepisami
Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym mediacja jest dopuszczona. Konsument może
skorzystać z pomocy polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej lub platformy ODR.
– Klient, który nie jest konsumentem, podlega sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Serwisu.
Regulamin obowiązuje od 20 lutego 2024 roku, a jego zmiany wchodzą w życie po
uprzednim powiadomieniu przez Serwis. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu są
realizowane na podstawie poprzednich postanowień.