Regulamin lekcji pływania w klubie Trimasters


 1. Odwołanie lekcji
  – Uczestnik ma prawo do odwołania lekcji bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem zgłoszenia tej decyzji najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem lekcji.
 2. Bilet na basen
  – Uczestnik jest zobowiązany do zakupienia własnego biletu na basen, który będzie obowiązywał podczas trwania lekcji.
 3. Czas trwania lekcji
  – Lekcja pływania w klubie Trimasters trwa standardowo 45 minut, chyba że trener zdecyduje o jej przedłużeniu.
 4. Przedłużenie lekcji
  – Trener ma prawo przedłużyć lekcję o dodatkowy czas bez ponoszenia przez uczestnika jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
 5. Opłata za lekcje
  – Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za lekcje przed rozpoczęciem lekcji lub tuż po jej zakończeniu, jeśli obie strony zgodzą się na formę płatności jednorazowej.
 6. Płatność za lekcje w pakietach
  – Uczestnik ma możliwość zapłacenia za lekcje w pakietach, które obejmują:
  – Pakiet 3 lekcji płatne z góry
  – Pakiet 5 lekcji płatne z góry
  – Pakiet 10 lekcji płatne z góry

Zatwierdzając swoje uczestnictwo w lekcjach pływania w klubie Trimasters, uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

 

Aleksy OtłowskiRegulamin lekcji pływania w klubie Trimasters