NAUKA I KURS PŁYWANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH WARSZAWA

Szkoła pływania Trimasters oferuje kursy pływania dla dzieci i dorosłych
na basenie przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie – dzielnice Żoliborz i Wola.

Instruktorem pływania jest Aleksy Otłowski – zawodnik klasy mistrzowskiej,
Mgr Wychowania Fizycznego, Absolwent Warszawskiej
Akademii Wychowania Fizycznego, Trener II klasy sportowej.

Pływamy w basenie na ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa (Wola, Żoliborz).

Zapraszamy do kontaktu pod numerem
tel. 537 613 944 i mailowo: kontakt@trimasters.pl

Regulamin lekcji pływania
Regulamin zajęć grupowych oraz wykorzystania pakietów sportowych w klubie Trimasters

Nauka pływania dla Dzieci od 5 do 8 roku życia

Nauka pływania dla dzieci
 • nauka pozycji ciała w wodzie,
 • nauka utrzymywania się na wodzie,
 • nauka nurkowania, nauka oddychania w wodzie,
 • nauka elementów technicznych: nauka skoków,
 • nauka pływania nogami zgodnie z technikami pływackimi,
 • podstawy pływania stylem grzbietowym,
 • podstawy pływania kraulem: pływanie z makaronami na plecach,
 • pływanie z makaronami na brzuchu,
 • pływanie z deskami na plecach,
 • pływanie z deskami na brzuchu.

Dziecko potrafi utrzymać się na wodzie przy pomocy makaronu, zna technikę pracy nóg zgodną z technikami pływackimi. Zna rytm pracy oddechowej. Potrafi samodzielnie skoczyć do wody.

Lekcje pływania dla Dzieci od 8 do 10 roku życia

Lekcje pływania dla dzieci
 • nauka ułożenia ciała w wodzie,
 • wzmacnianie pozycji ciała w wodzie.
 • doskonalenie techniki pływania stylem grzbietowym: pływanie z makaronami,
 • pływanie z deskami, wolne pływanie bez użycia sprzętu pływackiego,
 • doskonalenie techniki pływania kraulem: pływanie z makaronami,
 • pływanie z deskami, pływanie z przyborami,
 • piłkami, pływaczkami-małe deski, pływanie w płetwach.
 • nauka stylu klasycznego (żabka),
 • nauka pracy nóg do stylu klasycznego (żabka) zgodnie z techniką pływacką,
 • nauka rytmu oddechowego.
 • Nauka elementów technicznych: skoki do wody,
 • nauka pływania pod wodą, strzałki.

Dziecko potrafi pływać stylem grzbietowym, zna podstawy pływania kraulem na piersiach, zna podstawy pływania stylem klasycznym. Potrafi prawidłowo wykonywać rytm oddechowy w stylu grzbietowym, w stylu kraulu na piersiach oraz zna podstawy rytmu oddechowego w stylu klasycznym. Potrafi samodzielnie nurkować oraz sprawnie porusza się strzałką pod wodą.

Dzieci od 10 do 15 roku życia

 • doskonalenie techniki pływania stylem grzbietowym,
 • doskonalenie techniki pływania stylem kraul na piersiach,
 • doskonalenie techniki pływania stylem klasycznym.
 • nauka technik zgodnych z aktualnymi technikami sportowymi.
 • dalsze wzmacnianie pozycji ciała w wodzie,
 • nauka prawidłowego ułożenia ciała w wodzie.
 • nauka pływania stylem motylkowym: pływanie strzałką delfinową.
 • pływanie przyborami pływackimi: pływanie z deskami, pływanie z pływaczkami, pływanie z piłkami, pływanie w płetwach, pływanie w łapkach.
 • nauka i doskonalenie elementów technicznych wyścigu pływackiego, skoków do wody oraz nawrotów.
 • stosowanie treningu uzupełniającego, wzmacnianie mięśni użytecznych w technikach pływackich.

Dziecko potrafi pływać stylem grzbietowym, potrafi pływać stylem kraul na piersiach, potrafi pływać stylem klasycznym (żabką). Zna podstawy pływania strzałką delfinową. Potrafi skakać do wody. Pewnie czuje się w wodzie. Potrafi sprawnie zmieniać kierunek pływania.

Kurs pływania dla Dzieci od 15 lat oraz dorosłych

Kurs pływania dla dzieci i dorosłych
 • doskonalenie pływania stylem grzbietowym
 • doskonalenie pływania stylem kraul na piersiach
 • doskonalenie pływania stylem klasycznym
 • nauka pływania stylem motylkowym: nauka zgodna z techniką sportową oraz aktualnymi trendami, pływanie strzałką delfinową, pływanie kijanką, pływanie dokładankami, pływanie stylem motylkowym.
 • pływanie z przyborami, pływanie z deskami, pływanie z małymi deskami, pływanie z piłkami, pływanie w płetwach, pływanie w łapkach.
 • elementy treningu kształtującego cechy motoryczne: wytrzymałość tlenową, wytrzymałość beztlenową, szybkość, siłę oraz gibkość.
 • stosowanie treningu siłowego uzupełniającego trening pływacki; trenowanie siły ruchów usprawniających style pływackie.
 • wzmacnianie pozycji oraz ułożenia ciała w wodzie.

Dziecko/uczestnik kursu potrafi pływać wszystkimi stylami techniką sportową. Potrafi wykonywać elementy wyścigu pływackiego: skok, strzałkę delfinową i wyjście z wody, przejście do stylu oraz nawroty. Potrafi utrzymać prawidłową pozycję ciała w wodzie, potrafi utrzymać prędkość pływania. Zna techniki napędu w wodzie.

Aleksy OtłowskiKurs pływania Warszawa